Beleggingsdienstverlening

Wij nemen graag de zorgen en werkzaamheden voor onze klanten uit handen. De beleggingsportefeuille wordt ingericht en onderhouden, rekening houdend met specifieke voorkeuren en wensen van u als klant. Aan de hand van tevoren vastgestelde uitgangspunten, onderzoek en beleggingsopinies, actuele marktontwikkelingen en tussentijdse portefeuilleanalyses beheren wij de beleggingsportefeuille.

Allereerst vragen wij wat u van beleggen en de beleggingsdienstverlening verwacht. Uw persoonlijke wensen worden duidelijk vastgelegd. U als persoon en uw omstandigheden en wensen staan centraal. De beleggingen van zowel particuliere als zakelijke beleggers houden wij in balans, met de gestelde doelstellingen als uitgangspunt.

Aandacht voor de belegger en de beleggingsportefeuille

Behalve “spreiding” geloven we ook in waakzaamheid. Consequent risicobeheer is een must. Bij ons krijgt u daardoor beleggingen “a la carte”. Wij schotelen geen hapklare modelportefeuille voor en bedienen geen massamarkt.

Professioneel vermogensbeheer

De portefeuille op koers houden is van primair belang. Wij geven geen inhoudelijk beleggingsadvies, maar staan als beheerder actief aan het roer. Van doorlopend beheer mag u immers meer verwachten dan van beleggingsadvies zoals we dat kenden. Met onze expertise en ervaring zijn wij ervan overtuigd uw vermogen in balans te kunnen houden. Wij varen scherp aan de wind: kansen benutten en risico's beheersen.

De juiste verhouding tussen risico en rendement

Een goed en passend rendement is afhankelijk van het risico wat werkelijk bij u past. Rendement gaat hand in hand met risico. Hoge rendementen gaan samen met hoge risico’s. Er zijn mogelijkheden om hoge rendementen te realiseren met een weloverwogen risico. Wij doen dit door gebruik te maken van financiële instrumenten (zoals aandelen combineren met opties) in een goed gespreide portefeuille. Wij hebben een werldwijde blik en kiezen het liefst zo veel mogelijk verschillende regio’s en sectoren die de beste kansen bieden.

Is uw interesse gewekt?

Maak kennis met ons tijdens een evenement, neem contact op, of neem deel aan een second opinion!