ESG: ENVIRONMENTAL, SOCIAL & GOVERNANCE

ESG staat voor "Environmental, Social & Governance". Het houdt in dat factoren als energieverbruik, klimaat, gezondheid, veiligheid en goed ondernemingsbestuur worden meegewogen bij de selectie en het beheer van aandelen van bedrijven door Vermogen in Balans (ViB).

Deze factoren hebben afgelopen jaren een steeds grotere rol in de economie gekregen. Vermogensbeheer brengt een maatschappelijke verantwoordelijkheid met zich mee. Dat betekent dat wij steeds rekening proberen te houden met duurzaamheid in onze investeringsselectie en bij het beheer van vermogens.

Deze verantwoordelijkheid biedt ook kansen. Duurzaamheid kan een belangrijke bijdrage leveren aan het succes van ondernemingen en waardecreatie. Het gehele beleggingsproces – van selectie tot exit – biedt mogelijkheden voor duurzaamheid. Hoewel wij ons niet beperken tot duurzaam beleggen hebben wij wel alles in huis om daaraan invulling te geven.

ESG staat voor het zoeken naar een evenwicht tussen financieel economische resultaten, transparantie, sociale belangen en het milieu zonder de balans er tussen te verliezen. Er is steeds meer onderbouwing voor de stelling dat die balans leidt tot betere resultaten voor zowel het bedrijf, de investeerders als de samenleving.

Er zijn geen juridische of wettelijke kaders voor goed ESG-beleid. Daarnaast komen dergelijke beleggingen voor in vele verschillende soorten en maten. Er is dus geen ‘one size fits all’ benadering. Ook is ESG nog in ontwikkeling. Elke vorm van bewust bezig zijn met ESG is al een stap in de juiste richting en wij nemen daarin een telkens afgewogen verantwoordelijkheid.