ESG: Environmental, Social & Governance

DUURZAAM BELEGGEN

Op basis van de nieuwe Europese wetgeving  (Sustainable Finance Disclosure Regulation, “SFDR”) dient Vermogen in Balans (ViB) transparant te zijn over haar beleggingsbeleid en op welke wijze daarmee aan duurzaamheidsaspecten wordt voldaan

ESG staat voor "Environmental, Social & Governance". Het houdt in dat factoren als energieverbruik, klimaat, gezondheid, veiligheid en goed ondernemingsbestuur worden meegewogen bij de selectie en het beheer van aandelen van bedrijven door ViB.

Deze factoren hebben afgelopen jaren een steeds grotere rol in de economie gekregen. Vermogensbeheer brengt een maatschappelijke verantwoordelijkheid met zich mee. Dat betekent dat wij steeds rekening proberen te houden met duurzaamheid in onze investeringsselectie en bij het beheer van vermogens.

Deze verantwoordelijkheid biedt kansen; duurzaamheid kan een belangrijke bijdrage leveren aan het succes van ondernemingen en waardecreatie. Het gehele beleggingsproces –van selectie tot exit– biedt mogelijkheden voor duurzaamheid. Hoewel wij ons niet beperken tot duurzaam beleggen hechten wij daar wel een zekere waarde aan, wij zoeken evenwicht tussen financieel economische resultaten, transparantie, sociale belangen en het milieu zonder de balans er tussen te verliezen. Er is steeds meer onderbouwing voor de stelling dat die balans leidt tot betere resultaten voor zowel het bedrijf als de investeerders.

Duurzaam beleggen is beleggen in vooruitgang, vanuit de overtuiging dat ondernemingen die werken aan een oplossing voor de grootste problemen waar de wereld voor staat, de beste groeiperspectieven bieden. Het is beleggen in innovatieve ondernemingen, die zoeken naar betere manieren om zaken te doen, waardoor meer mensen onderdeel kunnen zijn van de toekomst waaraan we bouwen.

Via een combinatie van traditionele beleggingsinstrumenten met ideeën op het gebied van milieu, samenleving en goed beleid (ESG) kiest een groeiend aantal beleggers voor duurzame strategieën om hun beleggingsdoelen na te streven.

Tot voor kort waren er geen juridische of wettelijke kaders voor goed ESG-beleid. Sinds 10 maart 2021 moet ViB voldoen aan de SFDR. Met betrekking tot deze regelgeving is nog veel onduidelijk. ViB voldoet op dit moment niet aan de vereisten om geheel duurzame portefeuilles aan te bieden. Dat wil zeggen dat ViB niet primair rekening kan houden met de negatieve effecten van beleggingen op duurzaamheidsfactoren.

Op termijn is het niet ondenkbaar dat het beleggingsbeleid wel rekening kan houden met de negatieve effecten van beleggingen op duurzaamheidsfactoren. Voor ViB is het hierbij van belang dat er voldoende financiële instrumenten geschikt zijn en er voldoende data beschikbaar zijn om te komen tot een gedegen gespreide portefeuille.

ViB stelt haar portefeuilles samen op verschillende criteria passend bij de klant. Zie inzake ons beleggingsbeleid de "Consumentenbrief ViB" (in het menu onder Info).