Beloningsbeleid ViB

Het beloningsbeleid van Vermogen in Balans (hierna ViB) is zorgvuldig, beheerst en duurzaam en is in lijn met de strategie, risicobereidheid, doelstellingen en waarden van ViB. Hierbij wordt rekening gehouden met de langere termijn belangen van ViB, de relevante internationale context en het maatschappelijk draagvlak. Het beloningsbeleid is deels afhankelijk van het financiële resultaat en voldoet aan de Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2017. ViB heeft maatregelen getroffen dat noch de onderneming noch haar medewerkers zich in haar gedragingen naar cliënten negatief laten leiden door beloningsregelingen.