Beloningsbeleid ViB

Het beloningsbeleid van Vermogen in Balans (hierna ViB) is zorgvuldig, beheerst en duurzaam en is in lijn met de strategie, risicobereidheid, doelstellingen en waarden van ViB. Hierbij wordt rekening gehouden met de langere termijn belangen van ViB en haar cliënten, de relevante internationale context en het maatschappelijk draagvlak.

Het beloningsbeleid wordt vastgesteld door de directie van ViB en is deels afhankelijk van het financiële resultaat en voldoet aan de Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2017.

ViB heeft maatregelen getroffen dat noch de onderneming noch haar medewerkers (op de partners na 0 in 2019) zich in haar gedragingen naar cliënten negatief laten leiden door de beloningsregeling.